De eerste SIM pioniers kwamen in 1893 in Nigeria. Dit resulteerde in 1954 in de stichting van een kerk: Evangelical Church Winning All. Afgekort ECWA. Nadat in 1976 alle SIM activiteiten en eigendommen aan ECWA waren overhandigd ging SIM in andere landen aan de slag, zodat eind tachtiger jaren SIM Nigeria opgeheven kon worden.

Toch is dat niet gebeurd en wel om verschillende redenen. De belangrijkste is dat er nu meer onbereikte mensen in Nigeria zijn dan in 1893. Dit komt doordat de bevolking van Nigeria enorm is gegroeid. Zoals hier is te lezen is het zuiden van Nigeria met name christelijk en is het noorden met name islamitisch. Veel van deze moslims hebben het evangelie nog nooit gehoord. Met 50 miljoen moslims is dat wereldwijd de grootste groep moslims in een land waar openlijk geëvangeliseerd kan worden.

Een andere belangrijke reden waarom SIM nog steeds in Nigeria is, is het type christenen in Nigeria. Veel christenen zijn naam-christenen; ze zijn geen moslim en dus zijn ze christen. Veel christenen en zelfs kerken zijn ernstig beïnvloed met de traditionele Afrikaanse godsdienst. Waardoor het meer een afgoderij is met een christelijk sausje dan andersom. Bovendien heeft ook in Nigeria het welvaartsevangelie zijn duizenden verslagen. Hierdoor worden mensen christen in de hoop op meer persoonlijke rijkdom. Vanwege deze reden is ook de grote groep jeugd in Nigeria niet goed onderlegd in de Bijbelse waarheid, zelfs als ze uit een christelijk gezin komen.

Sim directeur legt uit wat er zoal gebeurd in Nigeria