Speciaal voor ons werk in het buitenland is een stichting opgericht: stichting harmsen op missie.

Stichting Harmsen op missie zamelt ten behoeve van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft gelden in bij bedrijven en andere betrokkenen ter bekostiging van de uitzending van de familie Harmsen. De fondsen worden door de Stichting ter beschikking gesteld aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft, die deze fondsen vervolgens besteedt ter dekking van de kosten van de familie Harmsen.