To serve with heart and might

Ons leven delen met de mensen om ons heen. Al zeven jaar voelen we ons geroepen om zo God zichtbaar te maken, onze God die een God van relatie is, een God die Zelf dichtbij kwam en Zijn leven deelde. En bij Taste! hebben we steeds opnieuw mogen ervaren hoe God deze manier van leven zegent. Hoe buurtbewoners betrokken raken in ons leven, met ons samen leven en proeven van ons leven met God. Een gewoon leven, waarin we onze door God gegeven talenten inzetten, ook voor de ander om ons heen. We hebben ervaren hoe we als team elkaar daarin aanvullen, dat we werkelijk alleen met elkaar Gods lichaam op aarde kunnen zijn (1 Korinthe 12). En we werkelijk alleen met elkaar de hoogte en diepte van Zijn liefde kunnen bevatten (Efeze 3:18).

Zo zijn we ook richting Nigeria gegaan. Een land waar we ons leven gaan delen: onze talenten en onze tijd gaan inzetten, om de mensen daar te dienen. Niet alleen om hen een beter leven te geven, maar juist ook zodat zij daardoor Gods liefde mogen proeven en Hem mogen leren kennen. Doordat wij er gewoon zijn, dichtbij, de relatie aangaan, dienend vanuit ons hart en ons talent.

Hoe mooi is het, dat het Nigeriaanse volkslied dit voor ons verwoord: “To serve with heart and might”. We kijken ernaar uit dit met de Nigerianen te kunnen zingen. Samen. Omdat zij ons net zo hard zullen dienen als wij hen. Omdat we betrokken zijn in elkaars leven en van elkaar leren. Omdat we met elkaar Gods liefde pas echt begrijpen.

Zoals dit lied het ook bezingt:

U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- of tegenspoed.
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel,
en U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

U bent mijn bestemming,
U hebt mij gemaakt om als uw kind,
in voor en tegenspoed,
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming:
dienen met verstand en met gevoel,
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.