In 1977 nam de Nigeriaanse overheid de controle over van vrijwel alle basis- en middelbare scholen. Volgens de Nigeriaanse overheid waren die scholen toentertijd teveel op het buitenland gericht en te weinig op Nigeria zelf.
De gevolgen bleken desastreus. Sinds die tijd is het onderwijs enorm achteruit gegaan. Lokale Nigerianen spreken zelfs over een niet-opgeleide generatie. In een dergelijke situatie is goed onderwijs een zeldzaamheid.

Hillcrest1 is een missieschool die in 1942 is opgericht. Allereerst om onderwijs te bieden voor kinderen van zendelingen, maar later ook voor lokale Nigerianen. Het betreft een privé school waardoor alleen rijke Nigerianen de schoolgelden kunnen betalen. Deze schoolgelden zijn nodig om voldoende gekwalificeerde docenten te kunnen betalen. Op het eerste gezicht lijkt dat tegen-intuïtief; een missieschool zou juist ook plaats moeten bieden aan de armere bevolking.
Toch zit er ook een missionair aspect aan het onderwijs bieden aan rijke Nigerianen. Juist zij zijn de toekomstige leiders van Nigeria. Als je hen niet alleen goed, maar bovenal ook christelijk onderwijs kunt geven dan kan dat een enorme impact hebben op het land. Christelijke scholing is dan ook een wezenlijk onderdeel van het onderwijs.

Dankzij Hillcrest kunnen missiekinderen en Nigerianen goed onderwijs volgen wat aansluit bij westerse universiteiten. Kinderen zijn de toekomst, en zeker in Nigeria is dat het geval.