ECWA is een afkorting die staat voor Evangelical Church Winning All (Bijbelse kerk die iedereen wil bereiken). De kerk is opgericht in 1954 als resultaat van het werk van Serving In Mission. Ondertussen is het een van de grotere kerkgemeenschappen van Nigeria met meer dan 6000 lokale gemeentes en 10 miljoen leden. Sommige kerken laten een groei zien van 400 procent.

Deze explosieve groei is heel mooi maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen. Er zijn veel jongeren, onder andere door het grote geboortecijfer. Al deze jongeren hebben dringend behoefte aan discipelschap: mensen die hen leren wat het christen zijn inhoud. Juist ook in Jos, waar de christenen tegen het moslim-noorden aan wonen. Hier hopen wij op termijn ook een rol in te kunnen spelen, als ervaren jeugdleiders. Zo heeft Ewald plannen om de jeugd niet alleen mee te nemen in technische ICT kennisoverdracht, maar hen tegelijkertijd te kunnen discipelen als mentor.

Eén van de sociale taken van ECWA in Jos, de stad waar wij gaan wonen, is naast het het opvangen van vluchtelingen uit het noorden van Nigeria ook het opvangen en onderwijzen van straatkinderen, waar Lianne op termijn een rol in het onderwijs wil gaan spelen (zie Lianne).