Karakteristieken
Nigeria is een heel optimistisch land, zowel in 2010 als 2011 liet onderzoek zien dat Nigerianen de optimistische mensen van de wereld zijn. Ze geloven dat dingen anders worden. Mede hierdoor zijn Nigerianen ondanks hun armoede vaak bijzonder gelukkig.

Bevolking
Nigeria is het thuisland van 200 miljoen mensen. Het is dan ook het dichtstbevolkte land van Afrika.
Nigeria heeft een heel jonge bevolking: de helft van de bevolking is 17 jaar of jonger. Als alle jeugd samen een land zouden stichten zouden ze het grootste aantal inwoners hebben van heel Afrika! Gemiddeld krijgen Nigerianen 5,53 kinderen, dat is een van de hoogste geboorte ratio’s van de wereld. Verwacht wordt dan ook dat de bevolking nog enorm zal toenemen. Men denkt aan een verdubbeling in de komende 25 jaar.

De gezondheidszorg in Nigeria is niet goed. Nigeria staat op plek 10 als het gaat om kindersterfte en plaats twaalf qua laagste levensverwachting: 53,4 jaar.

Economie
Nigeria heeft Afrika’s grootste economie met een BNP van 375,8 miljard dollar. Dit is met name te danken aan de export van olie. Maar aangezien de overheid bijzonder corrupt is blijft die rijkdom alleen daar. 24% van de Nigerianen heeft geen werk en 1 op de 3 Nigerianen leeft in extreme armoede. Nigeria’s mediane inkomen per hoofd van de bevolking ligt rond de 500 dollar. Als je dus als Nigeriaan meer dan 10 dollar per week verdient behoor je al tot de rijkere helft van de bevolking.

Religie
Nigeria is een religieus land. Elke stam binnen Nigeria kent zijn eigen variatie op een natuurgodsdienst, waarbij onder andere voodoo en bijgeloof een grote rol spelen. Ook de islam heeft eeuwenlang een grote rol gespeeld in Noord Nigeria, en speelt dat nog steeds. Door Britse kolonisatie wordt het zuiden met name als christelijk bestempeld. Op tal van officiële documenten moet je ook je religie vermelden: islamitisch of christelijk. Dit heeft tot gevolg dat er veel schijn christenen bestaan: mensen zeggen dat ze christen zijn maar zeggen dit slechts omdat ze geen moslim willen zijn. Veel christenen die daadwerkelijk geloven behouden daarnaast bijgelovige rituelen of geloven vanwege de hoop op meer welvaart.