Characteristics
Nigeria is a very optimistic country, both in 2010 and 2011 research showed Nigerians to be amongs the most optimistic in the world. People believe the things can change. Thats one of the reasons Nigerians are often happy despite poverty.

Inhabitans
Nigeria is home to 200 million people. It is the most densily populated country of Africa.
Nigeria heeft een heel jonge bevolking: de helft van de bevolking is 17 jaar of jonger. Als alle jeugd samen een land zouden stichten zouden ze het grootste aantal inwoners hebben van heel Afrika! Gemiddeld krijgen Nigerianen 5,53 kinderen, dat is een van de hoogste geboorte ratio’s van de wereld. Verwacht wordt dan ook dat de bevolking nog enorm zal toenemen. Men denkt aan een verdubbeling in de komende 25 jaar.

Healthcare is not that good in Nigeria. Infant mortality is high and the life expecticy is around 54 years.

Economy
Nigeria has Africa's biggest economy with a GNP of around 376 billion dollar. This is mainly because of the oil export. Most Nigerians do not profit from the money. 24% of the Nigerians does not have a job. One out every 3 lives in extreme poverty. If you earn more than 10 dollar a week you belong to the richer half of the population.

Religion
Nigeria is een religieus land. Elke stam binnen Nigeria kent zijn eigen variatie op een natuurgodsdienst, waarbij onder andere voodoo en bijgeloof een grote rol spelen. Ook de islam heeft eeuwenlang een grote rol gespeeld in Noord Nigeria, en speelt dat nog steeds. Door Britse kolonisatie wordt het zuiden met name als christelijk bestempeld. Op tal van officiële documenten moet je ook je religie vermelden: islamitisch of christelijk. Dit heeft tot gevolg dat er veel schijn christenen bestaan: mensen zeggen dat ze christen zijn maar zeggen dit slechts omdat ze geen moslim willen zijn. Veel christenen die daadwerkelijk geloven behouden daarnaast bijgelovige rituelen of geloven vanwege de hoop op meer welvaart.